กภ. อภินันท์  สีทอง
จบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ
กภ. อรุณี  ชนาภิสิทธิ 
ก.2833

 

จบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทีมนักกายภาพบำบัด

Call: Mobile.+66 94 419 6216
Clinic: 038-414541
Line ID: @siaminterpt
Siam International Physiotherapy Clinic /Pattaya
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon