บริการของเรา

ปวดหลัง.ปวดคอและไหล่ปวดสะโพกร้าวลงขา,ปวดเข่า,

ข้อเท้าแพลง,ปวดหลังผ่าตัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อความเครียด,

การรักษาบาดแผล

ด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ด้านระบบประสาท

การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมอง, อัมพาตครึ่งซีก, อัมพาต,เด็กพัฒนาการช้า, การผ่าตัดสมอง,

การบาดเจ็บทางกีฬา, บาดเจ็บเรื้อรัง, บาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ, การบาดเจ็บฟุตบอล, บาดเจ็บจากกีฬาจักรยาน,

การรักษาด้วยเทป

ด้านทางกีฬา
โยคะคลาส
กายภาพบำบัดที่บ้าน
การฝังเข็ม

พิเศษวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระตุกและการรักษาอาการปวด มันถูกใช้โดยเข็ม accupunstruction

การทำกายภาพบำบัดที่บ้านสำหรับคนพิการหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สะดวกเดินทางมาคลินิก

ชั้นเรียนโยคะตอนเย็นใน

ห้องออกกำลังกายคลีนิค
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม